De Body Map is een rijk en stimulerend bewegingskader dat wordt aangeboden aan kinderen met allerlei leerproblemen. Er wordt rekening gehouden met de neurologische ontwikkelingsreflexen en met het ontwikkelingsniveau van het kind. Vlot en evenwichtig bewegen, psychomotorische vaardigheden, preschoolse vaardigheden, soepel scrhijven en een goed zelfvertrouwen worden binnen deze methode beoogd.