Waarom Hendrickxtherapie?

Deze therapie is de passende aanpak voor:

  • jonge kinderen, die psychomotorisch achterblijven of belangrijke ontwikkelingen overslaan (kruipen) of die houdings- en bewegingsafwijkingen of achterstanden vertonen;
  • schoolkinderen die wat onhandig zijn, hun aandacht niet goed kunnen richten, leermoeilijkheden vertonen, zich niet goed in hun vel voelen of zich moeilijk gaan gedragen;
  • kinderen, jongeren en volwassenen met psychosomatische problemen: hoofd- en buikpijn, vermoeidheid, slaapproblemen, gewrichtspijnen, hyperventilatie, eetproblemen, incontinentie,…
  • kinderen en jongeren die hyperactief, overspannen of depressief zijn en daardoor zich moeilijk en anders gaan gedragen.

De verklaring van afwijkend gedrag of beperkt prestatievermogen moet, volgens Hendrickx, worden gezocht in de wisselwerkingen van biologische, lichamelijke, cognitieve en affectieve invloeden. Inzicht in deze wisselwerkingen stelt de therapeut in staat de oorsprong van het probleem te analyseren en te begrijpen hoe het tot stand is gekomen.

Door gebruik te maken van haalbare oefeningen en opdrachten zal onze therapie de wisselwerkingen in het lichaam van het kind rechtstreeks aanspreken en gunstig beïnvloeden.

Wat willen we bereiken met onze behandelingen?

Binnen de therapie werken we vanuit het lichaam om de volgende verbeteringen te bereiken:

  • Verbetering van de spiertonus en de propioceptie. Hierbij zullen we verkrampte houdingen of te soepele, ongecontroleerde houdingen helpen oplossen.
  • Verbetering van de sensomotoriek. Hierbij zullen we het kind de sensomotorische basiscoördinaties beter laten aanvoelen en integreren wat essentieel is bij overactieve kinderen die hun lichaamsgevoel als het ware voorbij lopen, waar alles vlug en hevig moet gebeuren zonder planning, structuur of feedback.
  • Verbetering van het lichaamsbewustzijn. Hierbij helpen we het kind meer besef te krijgen van het eigen lichaam en het functioneren ervan. Met het verbeteren van de differentiatie van de axiale as en de ledematen en de dynamische lichaamsas bouwt het kind het omringende waarnemings- en actieveld op en kan het de handelings- en denkstrategieën erop afstemmen. 
  • Verbetering van de fijne grafomotoriek. Hierbij helpen we het kind bijvoorbeeld een correcte, ontspannen schrijfhouding en pengreep aan te nemen.

Kinderen met een achterstand en dus met moeilijkheden om op school mee te kunnen, ondervinden hierdoor stress. Ze ontwikkelen dan ook vaak gedragsproblemen, faalangst en een negatief zelfbeeld. Met onze therapie brengen we kinderen daarom ook een positiever zelfbeeld en een gevoel van slagen bij.

Voor meer info verwijzen we naar www.vkohendrickx.be.