Wat betekenen pre- en postnatale begeleiding?

Een goede begeleiding tijdens en na de zwangerschap kan heel wat lichamelijke ongemakken die een zwangerschap en een bevalling met zich meebrengen, verlichten.

Prenatale kine

In de eerste paar sessies helpen we de zwangerschap te verlichten met circulatieoefeningen, buikspier- en bekkenbodemspieroefeningen, ademhalings-oefeningen, en eventueel massage.

Daarna leren we relaxatietechnieken aan. Met pers- en ademhalingsoefeningen gaan we de eigenlijke bevalling oefenen om een correcte baringshouding aan te nemen. Hier betrekken we ook de partner en leren hoe je een wee kan opvangen en wat je tussen de weeën kan doen.

Postnatale kine

Na de bevalling helpen we de kersverse moeder terug “in vorm” te komen door aangepaste oefeningen. Met bekkenbodemspieroefening trachten we later stressincontinentie en verzakkingen van de blaas en de baarmoeder tegen te gaan, zeker na meerdere zwangerschappen.

In de sessies leren we de oefeningen correct uit te voeren zodat je ze zelf thuis kan uitvoeren of, zoals je wil, ze in de praktijk onder onze begeleiding kan trainen.