Hoe kan je kind een goede schrijfvaardigheid verwerven?

Bij het behandelen van de schrijfvaardigheid komen al deze gebieden aan bod: de grote motoriek, de fijne motoriek, de oog-handcoördinatie, de dynamische beweging en de ruimtelijke en tijdsoriëntatie.

Zodoende trachten we het kind:

  • vanuit een goede uitgangshouding te starten, met een juiste hoogte en bladligging.
  • een juiste schrijfhouding aan te nemen, met het hoofd niet te laag en de romp rechtop, de voeten gesteund en de arm ontspannen, enz.
  • een juiste pengreep aan te nemen, ontspannen en met de juiste vingers.

Met onze therapie houden we heel erg rekening met het fenomeen van splintervaardigheden. Men zou een kind eigenlijk niet te vlug mogen verplichten om mooi en juist te kleuren of te schrijven. Schrijven wordt dan een splintervaardigheid waarvoor het kind zeer veel moeite zal blijven hebben. Schrijven blijft dan gepaard gaan met veel spanning.

Als ouder kan je al vroeg onderkennen dat je kind spontaan een pincetgreep aanneemt. Op zo een moment is het belangrijk om het kind actief te begeleiden en te stimuleren om tot een goede driepuntsgreep te komen.