Kan psychotherapie jou of je kind helpen?

In ieders leven loopt wel eens moeilijk en iedereen maakt vroeg of laat een lastige periode door. Soms kan je terecht bij je vrienden of familie. Maar soms heb je speciale hulp nodig. Dan kan je terecht bij een psychotherapeut.

Je kan het onder andere met de therapeut hebben partnerrelatieproblemen, vragen rond seksualiteit, gezinskwesties, levens– en zingevingsvragen, identiteitsvragen, omgaan met emoties,… Kortom alle zaken die je belangrijk vindt en die je bezighouden.

Therapie kan helpen om positieve krachten weer vrij te maken door bestaande mogelijkheden te versterken en te ondersteunen en belemmerende factoren op te ruimen. Een systeemtherapeut tracht de omgeving zoveel mogelijk te betrekken bij de therapie. Kleuters, scholieren, jongeren en volwassenen zijn van harte welkom voor een gesprek op maat.