Waar gaat het bij systeemtherapie over?

Bij systeemtherapie ligt de nadruk op interacties, context en gehelen.

Een systeemtherapeut gaat ervan uit dat je voor een stuk bent wie je bent door je omgeving: het gezin waaruit je afkomstig bent en je huidige relatienetwerk.

Systeemtherapie houdt rekening met waar je vandaan komt en met wie je nu leeft. Een systeemtherapeut staat stil bij wat jou gemaakt heeft tot wie je nu bent, bij jouw ‘context’.

Als therapeut proberen we jouw hulpvragen in verband te brengen met de relatie met je partner, je kinderen, je ouders, je grootouders en andere belangrijke familierelaties. Daarom kan het zinvol zijn om familieleden of belangrijke relaties uit te nodigen voor een gesprek

Systemisch werken wil zeggen: de problemen bekijken in interactie tussen mensen, het probleem situeert zich tussen mensen, niet bij de een of de ander.