Privacybeleid

Om haar therapeutische opdracht uit te voeren, verwerkt NuanceHaacht contactgegevens en gezondheidsgegevens over jou of de patiënt onder jouw hoede zoals een minderjarig kind, bejaarde ouder of ander familielid.

Jouw contactgegevens

Contactgegevens worden verwerkt door onze medewerkers. Deze gegevens worden enkel verwerkt om afspraken te regelen en patiëntenadministratie af te handelen.

Ook als niet-patiënt kan je ons bellen of mailen met een therapeutische vraag. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, noteren we je gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren.

Wij ondernemen geen initiatieven van direct marketing.

Patiëntgegevens bij anamnese en therapie

Als je voor de eerste keer op consultatie komt, vragen wij je jouw naam, postadres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Van de patiënt vragen wij bovendien gegevens betreffende gevolgde behandelingen, therapieën en andere medische antecedenten relevant voor de therapie.

Gezondheidsgegevens worden uitsluitend verwerkt door medewerkers met een effectieve zorgrelatie met de patiënt. De verwerking van gezondheidsgegevens is hierbij wettelijk geregeld volgens de medische zwijgplicht vastgelegd in artikel 458 van het Strafwetboek.

Minderjarige patiënten

Bij patiënten jonger dan 16 jaar gaan wij ervan uit dat de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt toestemming heeft verleend.

Derden

Op jouw verzoek kunnen wij verslagen delen met andere zorgverleners die onder het toepassingsgebied van artikel 458 van het Strafwetboek vallen. Hierbij gaan wij ervan uit dat:

  • zij ook gebonden zijn aan hetzelfde bereoepsgeheim
  • zij ook optreden met dezelfde doelstelling ten aanzien van dezelfde patiënt
  • de gegevens enkel worden medegedeeld voor zover ze noodzakelijk en pertinent zijn voor de hulpverlening aan de patiënt
  • de communicatie gebeurt met jouw veronderstelde toestemming.

Bewaarperiode

Bescherming: gezondheidsgegevens worden enkel opgeslagen in geschreven patiëntendossiers en op versleutelde gegevensdragers (laptop encryption).

De persoonsgegevens verwerkt voor patiëntenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, onder andere op gebied van medische aansprakelijkheid en belastingen.

Je rechten

Als patiënt heb je ook een aantal rechten met betrekking op je persoonsgegevens. Wil je van één of meer van die rechten gebruik maken? Stuur dan een mailtje naar info@nuancehaacht.be.  We proberen je dan steeds zo snel mogelijk te helpen.

  • Recht op inzage en rechtzetting/rectificatie: je beschikt over het recht om de persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen in te kijken. Je kan vragen om eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te laten wijzigen of verwijderen.
  • Recht om toestemming in te trekken: een bezoeker waarvan we persoonsgegevens verzamelden, heeft het recht om op elk moment zijn toestemming in te trekken wanneer hij of zij in het verleden zijn of haar toestemming heeft gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.
  • Recht op bezwaar: je hebt steeds het recht bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens als dit gebeurt zonder je toestemming en de verwerking niet op een andere basis moet gebeuren zoals de uitvoering van een therapie of naleving van een wettelijke basis.
  • Recht om te worden vergeten (wissingsrecht): een bezoeker die niet onder behandeling is en niet onder behandeling is geweest, heeft het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze dossiers.
  • Recht om klacht in te dienen: indien je van mening bent dat we jouw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens, indien dit niet onverenigbaar is met het medisch beroepsgeheim.

Onze contactgegevens

Wijgmaalsesteenweg, 171
3150 Haacht (Kelfs)
016/60 22 65
kine@nuancehaacht.be