Loopt je kleuter een achterstand op?

Wij helpen kleuters met een achterstand of problemen op vlakken zoals:

  • Fijne motoriek, waarbij je kleuter problemen of een achterstand heeft met tekenen, knippen en plakken, veters knopen, enz.
  • Grote motoriek, waarbij je kind problemen ondervindt met fietsen, zwemmen, een bal opvangen, enz.
  • Bewegingscoördinatie, waarbij je kleuter “gekke” ongelukjes (struikelen, overal tegenaan botsen, dingen breken) tegenkomt en onhandig, houterig of niet stabiel overkomt.
  • Lichaamsbewustzijn, waarbij kinderen te weinig voeling hebben met hun lichaam, een zwakke proprioceptie hebben en een chaotische lichaamsstructuur en die als het ware hun lichaam voorbij lopen.
  • Gedrag, zoals aanpassingsproblemen bij nieuwe sociale situaties, chaotisch, impulsief, gesloten of onzeker gedrag, faalangst, onverklaarbare uitingen van woede en angst, enz.

We begeleiden ook kleuters van het derde kleuterklasje die, naast bovengenoemde moeilijkheden, zwak scoren op schoolrijpheidstesten op vlakken zoals:

  • Visuomotoriek, met een achterstand bij het laten  samenwerken van ogen en handen.
  • Tijd-ruimte oriëntatie, zoals problemen met voor-en-achter, links-en-rechts, visuele herkenning en inzicht, vormgeving.
  • Voorbereidende schrijfmotoriek, zoals moeite hebben met de basisschrijfpatronen, krullen, boogjes, guirlandes, enz.
  • Aandachtsproblemen met moeilijkheden om enige tijd geconcentreerd te blijven.

Voor informatie over onze behandelingswijze kan je terecht op onze pagina’s over Psychomotorische therapie.